tfsf.net
当前位置:首页>>关于小数乘法计算题带答案的资料>>

小数乘法计算题带答案

乘法的2.5x33.1x52.1x98.9x206.8x35.5x52.5x40.125x43.3x45.7x46.5x72.2x43.5x54.6x6255x0.1253.6x73.5x73.2x23.4x29.8x20.125x32.24x62.7x52.8x99.9x0.00155x0.635x0.

1.45+15*6= 135 2.250÷5*8=400 3.6*5÷2*4=60 4.30*3+8=98 5.400÷4+20*5= 200 6.10+12÷3+20=34 7.(80÷20+80)÷4=21 8.70+(100-10*5)=120 9.360÷40= 9 10.40*20= 800 11.80-25= 55 12.70+45=115 13.90*2= 180 14.16*6= 96 15.300*6=

4.5*0.07 = 6.3÷0.09 = 2.5*3.6 = 19.8÷3.3 = 5÷0.25 = 0.76÷0.4 = 2.36*0.22 = 2.8*4.58 = 3.57÷4.2 = 82.8÷ 36 = 45*2.46 = 3.6÷0.24 = 382.5÷45 = 6.4*5.48 = 13.42*4.73 = 9.65*8.12 = 7.23*1.2 = 6.3*12 = 2.14*8.3 = 4.9*1.12 = 21.98*2.31 = 0.24

5.3*6.3+2.3= 4.4*7.3+5.3= 4*8.8+1.5= 4.1*0.8-0.2= 9.9*1.4+0.6= 6.4*2.4+3.6= 12.48-4*9.7= 9.8*1.3-0.3= 4.8*9.1-0.5= 2.9+0.6*7.5= 4.2*1.8-0.1= 8.6*6.5+6.4= 5.59-3*4.3= 0.2*5.6+2.5= 3.053-0.1*5.3= 9.4*8.4+5.8= 0.5*4.6+7.1= 6.908-1.3

1、÷2、34.5÷15=2.33、5.6÷4=1.44、1.8÷12=0.155、1.8÷2=0.96、7.83÷9=0.877、4.08÷8=0.518、0.54÷6=0.099、6.3÷14=0.4510、72÷15=4.811、14.21÷7=2.0312、24÷15=1.613、1.26÷18=0.0714、43.5÷29=1.515、18.9÷27=0.716、1.35÷15

小数乘法竖式练习 一、一般乘法竖式计算题 205*0.18= 305*0.14= 2.03*0.13= 10.2*2.3= 3.07*0.25= 103*0.23= 0.408*0.24= 1.05*3.5= 1.07*1.8= 2.01*1.7= 2.03*0.14= 20.4*2.6= 205*0.13= 0.102*0.11= 0.34*0.126= 0.32*0.14= 2.4*0.96= 0.5*

乘法: 5.6*2.9 3.77*1.8 0.02*96 5.22*0.3 9.99*0.02 4.67*0.9 5*2.44 1.666*6.1 9.432*0.002 5.6*6.5 4.88*2.9 5.61*4.3 8.9*2.4 5.5*55 9.77*0.02 1.384*5.1 8.78*83 2.6*61 0.059*0.2 4.268*1.7 57*5.7 9.46*2.85 17.8*6.4 1.5*4.9 2.5*0.88 5.555

4.5*0.07 = 6.3÷0.09 = 2.5*3.6 = 19.8÷3.3 = 5÷0.25 = 0.76÷0.4 = 2.36*0.22 = 2.8*4.58 = 3.57÷4.2 = 82.8÷ 36 = 45*2.46 = 3.6÷0.24 = 382.5÷45 = 6.4*5.48 = 13.42*4.73 = 9.65*8.12 = 7.23*1.2 = 6.3*12 = 2.14*8.3 = 4.9*1.12 = 21.98*2.31 = 0.24

13的数乘以5减去4.25的差,积是多少? 8. 一个数的3倍减去4.5的差是1.5,求这个数.(方程解) (九) 1. 0.25*2.69*4 2. 4.125* 3. 2348+275*16 4. 5. 2.4+2.4*(5.375-3.375) 6. (1 7. 比一个数的 少2.4的数是

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.tfsf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com