tfsf.net
当前位置:首页>>关于C语言编程:有一分数序列:2/1,3/2,5/3,8/5,13/8,21/13...求出这个数列的前...的资料>>

C语言编程:有一分数序列:2/1,3/2,5/3,8/5,13/8,21/13...求出这个数列的前...

#include int main(){ int i = 0; int j = 0; int a[20]; int b[20]; a[0] = 2; a[1]

#include #define n 20 void main() { double sum=0,x=2,y=1,i,j; for(i=0;i { sum+=(x/y); j=x; x=x+y; y=j; } cout}这是求前n项和,只要把前面的#define n 20后面的20改下就可以求其他的了 希望能帮到你

程序修改如下:#include "stdio.h"main(){int i;float m=2,n=1,p=3,q=2,s=2.0/1.0+3.0/2.0;clrscr();for(i=1;i

#include<stdio.h> void main() { float fsum=0; int a=2,b=1; for (int i=0;i<30;i++) { fsum+=a/b; b=a; a=a+b; } printf("%.3f",fsum); }

你的程序有点混乱,改后源程序如下: #include<stdio.h> main() { int m,i,j,a; float sum=0; i=2; j=1; for(m=1;m<=10;m++) { sum+=(float)(i)/j; printf("%d/%d\n",i,j); a=i; i=i+j; j=a; } printf("%7.5f\n",sum); } 测试 前10项之和为: 16.47991

#include using namespace std; int main() { int i; double a, b, c; double sum = 0, tf = 1; a = b = 1; for(i = 0; i 作业帮用户 2017-10-30 举报

这是C语言的作业吧……好熟悉啊……这是我以前写的,翻出来~没写过的就不写了,太简单了都……1.None2.void main(){ int ge,shi,bai,number; for(number=100;number999) lenNum=4; else if(num>99) lenNum=3; else

后一项 = 1 + 前一项的倒数int i;double a=2,b,sum;sum = a;for (i=1; i

相关文档
网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.tfsf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com