tfsf.net
当前位置:首页>>关于瓣象形字的资料>>

瓣象形字

瓣是内形外声的形声字,意为瓜中实.从瓜声

您好: 瓣字在说文解字里这样解释: 草书这样写:

瓣 拼音:bàn 注音:ㄅㄢ 部首:瓜,部外笔画:14,总笔画:19 五笔86&98:URCU 仓颉:YJHOJ 郑码:SEPS 笔顺编号:4143113335444143112 四角号码:00441 UniCode:CJK 统一汉字 U+74E3

good!

晴 请 情 钉 订 盯 叮 骗 篇 偏 翩 论 轮 伦 抡 跑 泡 炮 袍 请 情 清 晴 蜻 鲭 住 驻 注 柱 蛀 拄 炷 何 河 呵 诃 俊 峻 竣 浚 骏

象形文字是人类社会最初产生的文字,是指纯粹利用图形来作文字使用,用文字的线条或笔画,把要表达物体的外形特征,具体地勾画出来.这些文字又与所代表的东西,在形状上很相像.是构字方式的一种文字.例如“月”字像一弯月亮的形状,“龟”字像一只龟的侧面形状,“马”字就是一匹有马鬣、有四腿的马,“鱼”是一尾有鱼头、鱼身、鱼尾的游鱼,“艹”(草的本字)是两束草,“门”字就是左右两扇门的形状.而“日”字就像一个圆形,中间有一点,很像人们在直视太阳时,所看到的形态.象形字来自于图画文字,但是图画性质减弱,象征性质增强,它是一种最原始的造字方法.它的局限性很大,因为有些实体事物和抽象事物是画不出来的.

清代陈昌治刻本『说文解字』 【卷七】【瓜部】瓣 【zdic.net汉典网】瓜中实.从瓜声.蒲苋切

你好?我来编:两边辛辣中间甜.打一字.谢谢你.再看看别人怎么说的.

ban 花瓣

瓣字组词 :蒜瓣、瓣膜、瓣胃、莲瓣、瓣香、桃瓣、门瓣、活瓣、瓜瓣、豆瓣、尖瓣、根瓣、重瓣胃、蒜瓣儿、八瓣子、一瓣香、豆瓣酱、酱瓣草、豆瓣儿酱、一瓣心香、七楞八瓣、一瓣子心、一瓣之香、七棱八瓣、一籽一瓣儿

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.tfsf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com