tfsf.net
当前位置:首页>>关于古诗春晓全文的拼音的资料>>

古诗春晓全文的拼音

春晓 (孟浩然) chūn mián bù jué xiǎo 春眠不觉晓,chù chù wén tí niǎo 处处闻啼鸟.yè lái fēng yǔ shēng 夜来风雨声, huā luò zhī duō shǎo 花落知多少.

孟浩然《春晓》 春晓 (唐)孟浩然 春眠不觉晓, 处处闻啼鸟. 夜来风雨声, 花落知多少. 作者孟浩然 (689~740) 唐代诗人,汉族.本名浩,字浩然.襄州襄阳(今湖北襄樊)人.世称"王孟".以写田园山水诗为主.因他未曾入仕,

春 晓拼音 chun xiao 第一声第三声

春 晓 [唐.孟浩然] 春 眠 不 觉 晓, 处 处 闻 啼 鸟. 夜 来 风 雨 声, 花 落 知 多 少

《春晓》是唐代诗人孟浩然隐居在鹿门山时所作,诗人抓住春天的早晨刚刚醒来时的一瞬间展开联想,描绘了一幅春天早晨绚丽的图景,抒发了诗人热爱春天、珍惜春光的美好心情.首句破题,写春睡的香甜;也流露着对朝阳明媚的喜爱;次句

chūn xiǎo 春晓 chūn yǎn bú jiào xiǎo 春眼不觉晓 chù chù wén tí niǎo 处处闻啼鸟 yè lái fēng yǔ shēng 夜来风雨声 huā luò zhī duō shǎo 花落知多少

01 咏鹅 骆宾王 é é é 鹅 , 鹅 , 鹅 , qū xiàng xiàng tiān gē 曲 项 向 天 歌 . bái máo fú lǜ shuǐ 白 毛 浮 绿 水 , hōng zhǎng bō qīng bō 红 掌 拨 清 波 .02 敕勒歌 北朝民歌 chì lè chuān yīn shān xià 敕 勒 川 , 阴 山 下 . tiān sì qióng lú lǒng gài

春眠不觉晓xiao,处处闻啼鸟.niao 夜来风雨声sheng,花落知多少.shao 这四句诗每句末一个字的韵母,排列起来是iao、iao、eng、ao,一、二、四句末字的韵母相同,第三句不同.诗词中的所谓“韵”,大致等于拼音字母中韵母的发音,韵母相同的字,就是同韵的字,把同韵的字放在一定的位置上就是“用韵”.一般用韵都在句的末尾一字,叫“韵脚”,在某些句的韵脚上用同韵的字,就叫“押韵”.这首诗一、二、四句的韵脚都是韵母ao,所以是押韵的,押的是ao韵.第三句韵脚不同,所以第三句不押韵.绝句规定第三句不能押韵,这首诗押韵完全合格.

春晓赵玄荒院士楷书刻石拓片《春晓》春眠不觉晓⑴,处处闻啼鸟⑵.夜来风雨声⑶,花落知多少⑷.[1] 注释译文编辑词句注释⑴不觉晓:不知不觉天就亮了.晓:早晨,天明,天刚亮的时候.⑵闻:听见.啼鸟:鸟啼,鸟的啼叫声.⑶“夜来”句:一作“欲知昨夜风”.⑷“花落”句:一作“花落无多少”.知多少:不知有多少.知:不知,表示推想.

凉州词唐-王之涣huáng hé yuǎn shàng bái yún jiān黄 河 远 上 白 云 间 ,yī piàn gū chéng wàn rèn shān一 片 孤 城 万 仞 山 .qiāng dí hé xū yuàn yáng liǔ羌 笛 何 须 怨 杨 柳 ,chūn fēng bù dù yù mén guān春 风 不 度 玉 门 关 .注释: 1、凉州词:又

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.tfsf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com