tfsf.net
当前位置:首页>>关于落的多音字组词和拼音的资料>>

落的多音字组词和拼音

1落la(第四声)丢三落四、落了、落在.2落lao(第四声)莲花落、落子馆.落褒贬、落亏欠、落枕、落炕、3落儿laor(第四声)有着落儿、没落儿.4落luo(第四声)落花、落叶、落英、落实、落后、落荒、落地、落夜、院落、部落、村落、落泊5落luo(第一声)大大落落..

luò1. 落后[luò hòu] 赶不上,落在后头.2. 落叶[luò yè] 落叶植物在生长季节末或一短时间内的叶子分离或脱落,或裸子植物在全年内断断续续的自然掉叶.3. 落日[luò rì] 夕阳.4. 角落[jiǎo luò] 相交两墙形成的内角.落地[luò dì] 物体落在地上.lào1.

落 luò 落后 落户 là 丢三落四lào 落价 落色

落luò:落下.降落.零落.沉鱼落雁.落là:落后.着落.落价.丢三落四.落lào:脱落.落枕.落炕.莲花落.落luō:大大落落

1落la(第四声)丢三落四、落了、落在.2落lao(第四声)莲花落、落子馆.落褒贬、落亏欠、落枕、落炕、3落儿laor(第四声)有着落儿、没落儿.4落luo(第四声)落花、落叶、落英、落实、落后、落荒、落地、落夜、院落、部落、村落、落泊5落luo(第一声)大大落落..

落的读音有四个,分别是 là、lào、luō、 luò,组词如下:[ là ]一、不落 [ bù là ] 1.不掉下;不坠入.2.不脱落.3.不须,不用.4.酒器名,即凿落.二、不落人后 [ bù là rén hòu ] 不落在别人的后面.形容人要强心盛,事事占先.[ lào ]三、落架 [ lào ji

落luò 落后、部落落lào落汗、落枕落 là落下、丢三落四

拼 音 là luò lào 部 首 艹 笔 画 12 五 行 水 五 笔 AITK 生词本 基本释义 详细释义 [ là ] 丢下,遗漏:丢三~四.~了一个字.[ luò ]1.掉下来,往下降:降~.~下.零~(a.叶子脱落,如“草木~~”;b.衰败,如“一片~~景象”;c.稀疏,如“枪声~~”).

[lào] 用于一些口语词,如“落枕”、“落炕”等.[luò] 掉下来,往下降:.下.(a.叶子脱落,如“草木~”;[là] 丢下,遗漏:丢三~四.了一个字.如果有帮到您

丢三落四 diū sān là sì 落枕 lào zhěn 水落石出 shuǐ luò shí chū

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.tfsf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com